Projektový diář

Srpen 2011:   Podpis kooperační smlouvy třech projektových partnerů a podání žádosti o podporu u Saské rozvojové banky (SAB)

Listopad 2011:   Schválení projektu

Leden 2012:   Pověření Aufbauwerku Region Leipzig GmbH projektovým managementem

Březen 2012:   Jako výsledek  celoevropsky vyhlášeného výběrového řízení poskytne městská rada Wilthenu a obecní rada Neukirchu vozidla pro dobrovolné hasiče, která jsou koncipovaná na projektové požádavky ochrany před povodněmi, dále na lokální struktury a na situaci nynější komuny. Ve Wilthenu se jedná o vozidlo StLF 10/6, které nahradí starý Robur. V Neukirchu má vozidlo HLF 20 nahradit hasičské vozidlo LF 16/12.

Březen 2012:   S opatřením vozidel bude vytvořen materiální základ pro budoucí spolupráci. Nejdůležitejším předpokladem pro úspěšnou spolupráci je to, že se hlavní účastníci na ochranu před povodněmi třech projektových partnerů seznámí: aktivní dobrovolní hasiči. Už v roce 2011 se konalo první setkání a dne 31.03.2012 se uskutečnila první oficiální společná služba v Neukirchu.

Červenec 2012:   Dne 14.7.2012 se setkali hasiči k druhé společné službě ve Wilthenu.