Termíny a akce

22.09.2012   09.00-12.00 hod. Společná služba tří hasičských sborů v Vilémově

27.09.2012   Seminář na téma povodní („Saská zemská nadace Příroda a životní prostředí“), jedním z témat je přeshraniční protipovodňová ochrana

08.10.2012    10.00 hod. Setkání řídící skupiny projektu v obci Neukirch/Lausitz

24.11.2012    Společné školení tří hasičských sborů na téma protipovodňové ochrany za účasti odborníků z DWA („Německá asociace pro vodní hospodářství, odpadní vody a odpad”) ve Wilthenu

31.03.2012   Společné školení v obci Neukirch/Lausitz

26.05.2012   Společná hasičská služba v Neukirchu a Vilémově

14.07.2012   Společné školení ve Wilthenu

22.09.2012   Společné školení ve Vilémově

06.10.2012   Společná hasičská služba v obci Neukirch/Lausitz

24.11.2012   Společné školení na téma preventivní protipovodňová ochrana ve Wilthenu

November 12   Plánované dodání vypsaných hasičských vozů

Dezember 12   Slavnostní předání a zařazení do služby vozu jako společné zakončení roku

13.12.2012   Předání vozu StLF 10/6 ve Wilthenu

14.12.2012   Setkání ke konci roku ve Wilthenu

09.03.2013   Společná cvičební a vzdělávací služba na klíčových objektech s nasazením nových vozů ve Wilthenu

27.04.2013   Školení preventivní protipovodňová ochrana (DWA) v obci Neukirch/Lausitz

15.06.2013   Předvední techniky podporované projektem a společné cvičení v obci Neukirch/Lausitz (plakát) – společná služba v rámci Dne otevřených dveří

31.08.2013   Cvičení a školení na klíčových objektev ve Wilthenu

07.09.2013
   Společné cvičení

26.10.2013
   Cvičení a školení na klíčových objektev v Vilémově

30.11.2013
   Společná služba a závěrečné projektové setkání ve Wilthenu

kontinuálně: Setkání řídících skupin v období trvání projektu ve všech partnerských městech:

• 01.03.2012, 10.00 hod. v obci Neukirch/Lausitz
• 07.05.2012, 09.00 hod. ve Wilthenu
• 21.06.2012, 09.00 hod. v obci Neukirch/Lausitz
• 27.08.2012, 10.00 hod. ve Vilémově
• 07.11.2012, 10.00 hod. v obci Neukirch/Lausitz
• 20.02.2013, 10.00 hod. ve Wilthenu
• 29.05.2013, 10.00 hod. ve Vilémově
• 17.07.2013, 10.00 hod. v obci Neukirch/Lausitz
• 09.10.2013, 10.00 hod. ve Wilthenu (hasičská zbrojnice)